AAU logo

Fakultetskontoret på HUM og SAMF

Studieteam

Studieteamet på Fakultetskontoret på HUM og SAMF varetager sagsbehandling, drifts- og udviklingsopgaver samt vejledning indenfor det studieadministrative område.

Teamets hovedopgaver

Håndtering af:

 • Interne og eksterne henvendelser – særligt fra kommende, nuværende og tidligere studerende
 • Vejledning til studerende (inkl. SPS ordning)
 • Studieeffektivitet og kontroller
 • Udarbejdelse og indsendelse af data til optagelse
 • Høring af bekendtgørelser
 • Understøttelse og sparring med det decentrale niveau, rådgiver og sparringspartner for det centrale niveau samt
 • Primære ressource på prognosticering og opgørelse af uddannelsesdata.


Drift og vedligeholdelse af:

 • Studie- og uddannelsesdata på en lang række systemer/databaser
 • Undervisnings- og eksamenstilmelding
 • Eksamensresultater/protokoller/projekttitler
 • Eksamensbeviser/diplomer
 • Udmeldelser
 • STADS-Studieordninger
 • Interne retningslinjer


Sagsbehandling indenfor:

 • Eksamensklager og ankersager
 • Optag og studievalg
 • Fripladser
 • Merit og forhåndsgodkendelser
 • Dispensationer
   

Medarbejdere i studieteamet

 • profile image

  Betinna Olesen

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • General studieadministration. Udbud, Studieeffektivitet og controller, Klagesagsbehandling. Administration af følgende fag/uddannelser: By, Bolig og Bosætning (KA), Kriminologi (KA), Erasmus Mundus (KA Avanceret udvikling i socialt arbejde), Samfundsøkonomi (BA, KA og MIKE E), Erhvervsøkonomi - herunder: HA Erhvervsøkonomi (BA og BA ENG), International Marketing (KA), Organisation og Strategi (KA), Økonomistyring og informatik (KA), International Virksomhedsøkonomi (KA), Innovation Management (KA), Innovation og entrepreneurship (KA MIKE B), Revision (KA).
 • profile image

  Bjørn Dan Andersen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Generel studieadministration, studieeffektivitet og kontroller, oprettelse og vedligeholdelse af STADS data
 • profile image

  Brit Guldbæk Bengtson

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Generel studieadministration på Institut for Økonomi og Ledelse
 • profile image

  Elisabeth Filipsen

  Kontorelev

 • Arbejdsfunktioner

  • - Generel studieadministration med særlig tilknytning til Socialrådgiveruddannelsen. - Studiesekretær på kandidatuddannelsen i Kriminologi. Primær ansvarlig for 2. semester
 • profile image

  Hanne Milano

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Generel studieadministration, klagesagsbehandling, STADS-Dataansvarlig, studieeffektivitet og kontroller, optag og studievalg, web-redaktion, uddannelseszoom, procesplaner
 • profile image

  Lise Danneris Kristensen

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Generel studieadministration, dokumentations verificering af indskrivningsforhold, udbud, studieeffektivitet og kontroller.
 • profile image

  Susanne Bjerregaard

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Generel studieadministration, udbud, studieeffektivitet og kontroller
  • Administration af følgende uddannelser: Bachelor og Kandidat i Jura. Bachelor og Kandidat i Erhvervsøkonomi-jura. Internationale Forhold (Development and International Relationer/European Studies) - Kandidat i Udviklingsstudier, Kandidat i Europæiske studier, Kandidat i Kinesiske områdestudier, Kandidat i Global Refugee Studies, Kandidat i Latin American Studies, Kandidat i Global Gender Studies, Kandidat i China and International Relation.

Kontakt

Studieadministrationen

Fibigerstræde 5, lok. 49
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9608

humsamf-studieadm@adm.aau.dk


Eksamensklager:

humsamf-eksamensklager@adm.aau.dk

Studieadministrationen har åbent:
Mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-14.30 (lukket første mandag i måneden)

Områdeleder