AAU logo

Fakultetskontoret på HUM og SAMF

Økonomicenter HUM/SAMF

Økonomicentret på Fakultetskontoret på HUM og SAMF arbejder bredt med økonomiopgaver; alt fra almen bogføring til flerårsbudgettering og forecast. Teamets arbejdsopgaver kan deles i fire hovedområder: budgetlægning, økonomistyring og -opfølgning, ledelsesservicering samt projektadministration.

Teamets hovedopgaver

Budgetlægning

 • Udarbejdelse af fakultetets samlede budgetter
 • Sparringspartner for de decentrale enheder ifm. budgetlægningen
   

Økonomistyring og –opfølgning

 • Måneds- og periodeopfølgninger
 • Modeludvikling
 • Facilitator for vidensdeling i Økonomicenterregi
 • Regnskabsaflæggelse
 • Bogholderi
   

Ledelsesservicering

 • Ledelsesstøtte til dekanaterne, fakultetsledelserne og underliggende niveauer
   

Projektadministration

 • Facilitator for vidensdeling på fakultetsniveau
 • Håndtering af centralt placerede projekter, herunder legatet fra Det Obelske Familiefond til rejser og konferencer

Medarbejdere i Økonomicentret

Kontakt økonomicentret

Ved generelle henvendelser til økonomicenteret, er du velkommen til at benytte nedenstående mailadresse:

oekonomicenter-humsamf@adm.aau.dk

Områdeleder

EAN-nr

5798000420595 (HUM)
5798000420601 (SAMF)