AAU logo

Fakultetskontoret på HUM og SAMF

Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariatets primære opgave er at servicere og understøtte dels dekanaterne på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet og dels Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab.

Teamets hovedopgaver

Dekanatbetjening

Ledelsessekretariatet på Fakultetskontoret for HUM og SAMF servicerer dekanaterne på HUM og SAMF med administrativ, organisatorisk og strategiske spørgsmål, herunder:

 • Kalenderstyring og praktisk mødegennemførelse
 • Mødeforberedelse og -opfølgning på møder i dekanat, med institut- og studieledelse samt direktionsniveau
 • Sagsbehandler på møder i dekanater og fakultetsleder

Generel udvikling og ledelsesstøtte

 • Rådgivende i spørgsmål der knytter sig til Vedtægt og Delegation
 • Projektledelse af tværgående projektopgaver
 • Strategisk planlægning af lokaleområdet

understøttelse af fakultetskontoret

 • Koordinere sagsbehandlingen mellem fagteams og ledelse, herunder sikre sagsflowet mellem de forskellige organer

Medarbejdere i ledelsessekretariatet

 • profile image

  Dorthe Bach

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Rådgivning, udmøntning og opfølgning på GDPR indsater på AAU med henblik på at sikre, at organisationen bliver GDPR compliant og i sit virke overholder persondatalovgivningen.
 • profile image

  Janus Malthe Skjoldborg

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Ledelsesunderstøttelse af dekanat på Det Humanistiske Fakultet
  • Sagsbehandler på dekanatmøder og fakultetsledelsesmøder
 • profile image

  Thine Gaarn Kirwa

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Ledelsesunderstøttelse og koordinering. - Koordinator på events, samt internationale og politiske besøg (PA-holdet) - ECIU - Høringer/udpegninger - Journalplanen/Workzone - HR-koordinator - First Agenda/Prepare-administrator. - AAU Håndbogen, systemejerskab.

Kontakt ledelsessekretariatet

Ved generelle spørgsmål til ledelsessekretariatet, kan du bruge nedenstående e-mailadresse

humsamf-ledelsessekr@adm.aau.dk