Velkommen til Fakultetskontoret på HUM og SAMF

Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab er en fælles administrationsenhed, som servicerer Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Fakultetskontorets primære opgave er at understøtte dekanatet på de to fakulteter samt fakulteternes hovedopgaver indenfor forskning, uddannelse, formidling og samarbejde med det øvrige samfund. Kontorets medarbejdere varetager en række centrale administrative funktioner i forhold til begge fakulteter, herunder de til fakulteterne tilknyttede institutter, skoler, studienævn samt udvalg og råd. Fakultetskontoret er organiseret i faglige teams med en områdeleder for hvert team.

Fakultetskontoret på HUM og SAMF ledes af Konstitueret Administrationschef Maj Ragner Laursen

Organisationsdiagram

Kontakt fakultetskontoret

Fakultetskontoret på HUM og SAMF
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940

Studerende bedes benytte telefonnummer:
9940 9608

humsamf@adm.aau.dk

Konstitueret Administrationschef

Besøg fakulteternes hjemmesider